Vår affärsidé
är att bedriva utbildning och konsultverksamhet inom bygg-, och fastighetsbranschen,
samt att vara en naturlig samarbetspartner för beställare, utförare och myndigheter

 

Våra kunder
I första hand fastighetsbolag, utbildningsföretag samt entreprenörer inom byggsektorn och kommunala förvaltningar.