Kvalitets - & Miljöledningssystem
Beställare vill kunna bedöma andra parametrar än enbart priset. Därför är det viktigt för bland annat
entreprenörer och hantverksföretag att kunna visa hur man är organiserad, vilka värderingar man jobbar efter
samt vilka rutiner och kontrollsystem som tillämpas.

Hanteringen av rutiner och dokument får inte dock bli för omfattande och byråkratiskt om det skall fungera i praktiken.
För att kunna uppfylla beställares krav på redovisning kan det vara klokt att använda sig av något känt mönster eller standard tex. ISO 9001, ISO 14001 eller FR2000.

kraven på företagandet att uppfylla miljötänkandet och leverera felfria varor och tjänster har ökat.