Vi erbjuder konsulttjänster främst inom bygg- och fastighetsbranschen

  • Leda arbetet med införande av kvalitets- och miljöledningssystem i företag
  • Miljöinventering av innemiljön i befintliga byggnader enligt MIBB.
  • Miljöbesiktningar i samband med rivning av byggnader
  • Inventering av PCB-haltiga fogmassor
  • Upprättande av förfrågningsunderlag i samband med bygg- och rivningsprojekt
  • Uppdrag som kvalitetsansvarig enligt PBL.