MIBB
De flesta flerbostadshus har en god innemiljö. Men det finns undantag, som leder till problem för de boende.Det finns ett sätt att ta
reda på hur innemiljön är för att kunna åtgärda eventuella brister.
Metoden kallas MIBB (Miljöinventering av innemiljön i befintlig bebyggelse) och har arbetats fram av branschen.

Fem organisationer står bakom MIBB: HSB, Hyresgästernas Riksförbund, Riksbyggen, SABO och Sveriges Fastighetsägareförbund.

MIBB är en metod att inventera miljön inomhus. Husets innemiljö bedöms i sin helhet inklusive bostadslägenheter, lokaler, vind, källare.

Miljöbalken föreskriver att fastighetsägare ska ha kunskap om miljön i sina fastigheter och MIBB är ett bra
verktyg för att skaffa sig sådan kunskap. En miljöbesiktning enligt MIBB är en naturlig del av fastighetsförvaltningen i olika
omfattning och för olika behov.

Certifiering av Miljöinventerare-Fastigheter
För att kunna genomföra en miljöbesiktning på ett sakkunnigt sätt krävs specialistutbildning, praktisk erfarenhet
och speciella kunskaper. Miljöinventerare-Fastigheter certifieras efter prövning enligt kraven i
Sveriges Fastighetsägareförbunds CMF kravspecifikation för grundcertifikat.