Arbetsmiljö
Företagarnas Riksorganisation, FR, har i samarbete med anslutna branschförbund utvecklat FR2000
Kvalitets- och miljöledning. Två system - Kvalitets- och miljöledning har integrerats i anslutning till en
inledande verksamhetsbeskrivning.
FR2000 är uppbyggt i en logisk struktur så att företagen lätt skall kunna använda sig av systemet i sin verksamhet.

Systemet är en tolkning av ISO 9001 och 14001 och inspirerat av SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling.
Ett företag som infört FR2000 och får absoluta krav av ISO-certifieringen har här igenom gjort större delen av arbetet.

Säkerhet På Väg - Grundkurs
Kursen följer Vägverkets krav enligt Regler för Säkerhet vid vägarbete och transporter.
Det är en grundkurs i trafiksäkerhets- och arbetsmiljöarbetet och samtidigt Vägverkets säkerhetsregler.
Kursen är en endagskurs och vänder sig till personal som ska utföra arbete på en väg där Vägverket är väghållare.